2023.október 3. Kedd, Helga

Adatvédelmi tájékoztató a szolati.hu használatához

A Szoláti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a szolati.hu, szolati.com és szolati.net honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Szoláti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 69/c., Adószám: 14215661-2-42, kapcsolattartó: Brinner Zoltán, telefonszám: 06-20-960-4549, e-mail cím: info@szolati.hu).

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technika működése miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az Adatkezelő a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez háromszintű jogosultsági kört alakított ki.

2.1. Bárki látogathatja a honlapot, anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

2.2 Az alapjogú és a teljes jogú státusz megszerzését az Adatkezelő regisztrációhoz köti. Kizárólag cselekvőképes személy regisztrálhat.

2.2.1 Alapjogú felhasználó a vevői jogosultsággal rendelkező. Az alapjogú felhasználó a honlap böngészésén túl jogosult termékre ajánlatot tenni, mint vevő.

A vevő jogosult a honlapon aukcióra kínált termékre licitálni, azt megvásárolni (részletesen lásd a felhasználási feltételeket). A vevői státusz megszerzéséhez regisztrálni kell. Kötelező a vevőnek megadnia egy felhasználói nevet, vezeték és keresztnevet, jelszót, telefonszámot, lakcímet, e-mail címet. A kötelezően megadandó adatok teljességéért és pontosságért a felhasználó felel

Emellett a regisztráció során opcionálisan megadható személyes adatok is vannak, melyek nemre, születési dátumra, képzettségre, munkakörre, beosztásra, zenei érdeklődésre és az oldalról történt informálódás helyére vonatkoznak. Ezen adatok megadása nélkül is megszerezhető a státusz. Az opcionális adatokat az adatkezelő statisztikai célokra használja.

2.2.2 Teljes jogú felhasználó az eladói jogosultsággal rendelkező. A teljes jogú felhasználó a honlap böngészésén és az ajánlattételen túl jogosult ajánlatot kérni, mint eladó.

Az eladó jogosult a honlap szolgáltatási körébe tartozó terméket feltölteni (részletesen lásd a felhasználási feltételeket), aukciót indítani, a termék árát és az aukció típusát meghatározni. Az eladói státusz megszerzéséhez regisztrálni kell. Kötelező az eladónak megadnia egy felhasználói nevet, vezeték- és keresztnevet, jelszót, telefonszámot, lakcímet, levelezési címet e-mail címet, bankszámlaszámot, számlázási nevet és számlázási címet. A kötelezően megadandó adatok teljességéért és pontosságért a felhasználó polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Emellett a regisztráció során opcionálisan megadható személyes adatok is vannak, melyek nemre, születési dátumra, képzettségre, munkakörre, beosztásra, zenei érdeklődésre és az oldalról történt informálódás helyére vonatkoznak. Ezen adatok megadása nélkül is megszerezhető a státusz. Az opcionális adatokat az adatkezelő statisztikai célokra használja. Erről lásd a Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

Az opcionális adatok közül a felhasználó maga dönti el, hogy mely adatokat adja meg; ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető a szolgáltatás teljes köre.

A regisztráció kitöltésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az eladásra kínált termék, illetve a megvásárolni kívánt termék egyes esetekben személyes adatoknak minősülhet, amennyiben a termék megvásárlásából vagy eladásából levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés. A felhasználók a Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerint jogosultak egymást pontozni.

Az elektronikus úton küldött hirdetésekre vonatkozó kérdésekre adott igenlő válasz esetén a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő reklámtartalmú üzenetet küldjön. A hozzájárulás megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint a szavazás biztosítása érdekében történik (lásd a felhasználási feltételeket).

A regisztráció során a kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, így különösen az adásvétel létrejöttét, az eladó és a vevő közötti kapcsolat felvételét a szolgáltatói jutalékszámla kiállítását, valamint az Adatkezelő és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Amennyiben a felhasználó nem tesz eleget a felhasználási feltételekben foglalt kötelezettségének, az Adatkezelő a személyes adatokat átadja a követelésbehajtónak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadása a felhasználó hozzájárulását jelenti ahhoz, hogy személyes adatait a követelésbehajtónak az adatkezelő átadja, amennyiben fizetési késedelembe esik. Erre vonatkozóan lásd a felhasználási feltételekben foglaltakat.

Amennyiben a regisztrált felhasználó feliratkozik a hírlevélre, akkor az e-mail cím kezelésének a célja a hírlevél eljuttatása is.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A felhasználók egymásra vonatkozóan, pontozással értékelést közölhetnek az adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban. A pontozáshoz a felhasználók hozzájárulnak.

A személyes adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap használatát segítse. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti, a cookie az utolsó látogatástól számított 30 nap múlva automatikusan lejár.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó maga akkor törölheti, ha még sem eladói, sem vevői oldalon tranzakciót nem hajtott végre. Ezt követően – a rendszer működése miatt – az adatokat kérésére az Adatkezelő törli. Az Adatkezelő akkor is törli a rendszerből az adatokat, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd a felhasználási feltételeket). Amennyiben a felhasználó akár vevői, akár eladói oldalon érvényes tranzakciót hajtott végre, akkor az ezzel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő 5 évig megőrzi az esetleges kötelmi igény érvényesítése miatt. A számviteli adatokat 8 évig őrzi meg, az. adatmegőrzési határidőt az Adatkezelő számára törvény írja elő.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz az Adatkezelő munkatársai és az adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Személyes adatokat egyéb harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az eladó a felhasználási feltételekben meghatározott módon a szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott összeget köteles fizetni a szolgáltatás igénybevételét követően. Amennyiben az eladó a szolgáltatás díját nem fizeti meg, akkor az Adatkezelő az eladó nevét, lakcímét, számlázási címét és telefonszámát átadja a vele szerződéses jogviszonyban álló követelésbehajtónak, hogy díjigényét érvényesíteni tudja. Az adatfeldolgozó, feladata teljesítését követően haladéktalanul törli a személyes adatokat. A felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatoknak a követelésbehajtónak való továbbításához.

A regisztráció során megadott adatok közül csak a felhasználói név nyilvános, azt bármely honlapra látogató vagy regisztrált felhasználó megismerheti.

Az eredményes adásvétel lezárását követően az Adatkezelő a vevő és az eladó személyes adatai közül a nevet, e-mail címet és telefonszámot átadja a másik félnek e-mailben, hogy az a tranzakció lebonyolítása érdekében a kapcsolatot a felek egymással felvehessék. A felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a vevő és az eladó közötti kapcsolatfelvétel érdekében személyes adatokat továbbítson. Az eladó és a vevő a tranzakció lezárását követően köteles törölni a személyes adatokat.

Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó jelszava. A jelszót kizárólag a felhasználó és az Adatkezelő ismeri, ezért annak elvesztése esetén az Adatkezelő tudja reprodukálni. Amennyiben elfelejtette jelszavát, a bejelentkezés során jelezze. A felhasználó bármikor megváltoztathatja jelszavát.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén és az info@szolati.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve az info@szolati.hu e-mail címén. Tekintettel arra, hogy a pontozás mind a pontozó, mind a pontozott személyes adata, ezért ennek törlésére csak abban az esetben kerül sor, ha azt mindkét fél egybehangzóan kéri.

Azon felhasználók, akik érvényesen nem kötöttek adásvételi szerződést kérhetik személyes adataik törlését. Az adattörlés módja, hogy a törlési igény e-mailben történő jelzését követően az Adatkezelő törli a felhasználó adatait. A törölt adatok nem helyreállíthatóak, ezért a törölt felhasználó, ha ismét használni kívánja a szolgáltatást újra kell regisztrálnia.

Az e-mailen kért adattörlésre legkésőbb 72 órán belül válaszol az Adatkezelő.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az T-Online Internetszolgáltató Rt. (1117 Budapest, Infopark Sétány, Neumann János u. 1., B épület, Postacím: 1364 Budapest. Pf. 424.) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@szolati.hu e-mail címre jutassa el.

9. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó Regisztráció
 • подарки оптом, подарки опт
 • сувениры оптом, сувениры опт
 • бизнес сувениры
 • бизнес подарки
 • сувенирная продукция
 • купить футболки
 • бейсболки
 • ежедневники, ежедневник
 • подарки для женщин
 • подарки для мужчин
 • лаборатория стекла тут
 • A szerzői jogok tulajdonosa a Szoláti Kft. Minden jog fenntartva.