2023.október 3. Kedd, Helga

1. A Szolgáltató

A szolati.hu, szolati.com és szolati.net oldalak üzemeltetője a Szoláti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (A továbbiakban Szolgáltató) A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 69/c., Adószám: 14215661-2-42, kapcsolattartó: Brinner Zoltán, telefonszám: 06-20-960-4549, e-mail cím: info@szolati.hu).

A szolgáltatás használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket. Jelen Felhasználási Feltételek jelentik az Ön (továbbiakban Felhasználó) és a Szolgáltató között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak az ingyenes, az ellenérték fejében igénybe vehető és/vagy a regisztrációhoz kötött szolgáltatások használatára vonatkozóan.

A szolgáltatóval szemben bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap fenntartójával magyar nyelven történhet.

Jelen szerződés kereskedelmi forgalomban létrejött jogügyletnek minősül és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató nem iktatja a szerződést.

Jelen szolgáltatás keretében létrejött szerződések olyan távollévők közötti jogviszonynak tekinthetőek, amely a fogyasztó (felhasználó) személyéhez kötött, tekintettel arra, hogy a felhasználó által tett ajánlat alapján jön létre a jogviszony. Ezzel meg van oldva, hogy ne kelljen az elállással vacakolni. A jogszabály szerint ebben az esetben nem lehet elállni.

2. A Szolgáltatás

A Szolgáltató közvetítőszolgáltatást végez. Ennek keretei között honlapot tart fent, amelyen a regisztrált felhasználók által közzétett tartalom érhető el. A Szolgáltató olyan honlapot működtet, amelyen regisztrált felhasználók ajánlatot kérhetnek és tehetnek zenéhez kapcsolódó tárgyakra vonatkozóan.

2.1. A Szolgáltató részben ingyenes hozzáférhető tartalomszolgáltatást végez, ennek keretén belül saját szerkesztett tartalmat tesz közzé, hírlevelet szerkeszt. A Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott szolgáltatása információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül. A szolgáltatás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban elektronikus kereskedelmi törvény) 2. § f. pontjának minősül.

2.2. A Szolgáltató közvetítőszolgáltatást végez. A honlapon a regisztrált eladók által feltöltött tartalomra vonatkozóan a Szolgáltató lehetőséget és tárhelyet biztosít ahhoz, hogy a felhasználók ajánlatot kérhessenek és tehessenek más felhasználók által felkínált termékre vonatkozóan, illetve egymásra vonatkozóan információt, azaz pontozással való értékelést közöljenek az adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban: 5 pont nagyon elégedett, 1 pont nagyon elégedetlen skálán. A jelen pontban meghatározott szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató, aki információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

A szolgáltató nem befolyásolja sem az ajánlati felhívással, sem az eladott termékek átadása és a felek közötti pénzügyi teljesítéssel kapcsolatban a felhasználók közötti jogügyletet. A felhasználók a Szolgáltatótól függetlenül, a felhasználók megállapodásának alapján teljesítenek. A meghirdetett termékek megléte, valódisága, minősége felett a Szolgáltatónak nincs ellenőrzési, jóváhagyási szerepe, így azokért felelősséget sem vállal. A ajánlattevők (más néven vevők) tényleges vásárlási szándékáért, az ajánlatkérők (más néven eladók) tényleges eladási szándékáért, illetve a tranzakciók végleges befejezéséért az érintett felhasználó felel. A felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tartozik kártérítéssel vagy kártalanítással a szolgáltatás igénybevételéből eredő kárért. Ez nem zárja ki, hogy a károkozóval szemben a felhasználó közvetlenül fellépjen, akár a vevők, akár az eladói oldalon.

A Szolgáltató közvetítői jutalékra jogosult minden, a honlap közvetítőszolgáltatása segítségével létrejött adásvételi szerződés után. A közvetítői jutalék számításának alapja az eladott dolog vételára, amelyet az eladó köteles a Szolgáltatónak megfizetni. A jutalékszámítás alapját a 7. pontban meghatározott díjtáblázat tartalmazza.

2.3. A szolgáltató elektronikus úton hirdetést küld a hírlevélre feliratkozott felhasználóknak.

A Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott hírlevele az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A szolgáltatás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban elektronikus kereskedelmi törvény) 2. § q. pontjának minősül.

Az elektronikus úton küldött hirdetésekre vonatkozóan olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót.

3. A szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevétele háromszintű.

1. Bárki regisztráció nélkül látogathatja a honlapot, kereshet a honlapon.

2. Alapjogú felhasználó: minden cselekvőképes természetes személy regisztrálhat a honlapon. A regisztráció személyes adatok megadásával jár. Az alapjogú felhasználó részére Szolgáltató e-mailt küld. Az e-mail visszaigazolása az e-mailben szereplő linken keresztül történik. A felhasználó a továbbiakban jogosult a honlapon felkínált termékeket megtekinteni, ajánlatot tenni (továbbiakban licitálhat), de nem jogosult terméket feltölteni és/vagy eladni.

3. Teljes jogú felhasználó: minden cselekvőképes természetes személy regisztrálhat teljes jogú felhasználói státusz elérésére. A regisztráció személyes adatok megadásával jár. A teljes jogú felhasználó részére Szolgáltató e-mailt küld. Az e-mail visszaigazolása az e-mailben szereplő linken keresztül történik. A felhasználó az alapjogú felhasználói státusszal: eladási és termékfeltöltési joggal is rendelkezik, amennyiben a regisztráció során megadja a bankszámlaszámát és a Szolgáltatónak az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett (OTP) 11714006-20439415 számlájára 120 Ft (bruttó) összeget átutal. Az összeg beérkezésével egyidejűleg a felhasználó megszerzi a teljes jogú felhasználói státuszt. A 120 Ft (bruttó) összeget a Szolgáltató a felhasználó egyéni egyenlegén jóváírja, ezt követően a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót státusza megszerzéséről.

A teljes jogú felhasználó jogosult a tulajdonában zenei anyagokat, így hangszert, zenehordozót, partitúrát, szövegkönyvet, hangszereket, hanghordozókat, és egyéb zenei kapcsolódású tárgyakra ajánlatot kérni, a vevőként jogosult ajánlatot tenni a honlapon. Az eladó kizárólag olyan terméket kínálhat eladásra, amely harmadik személy jogszerzését nem akadályozza. Az eladó különösen felel harmadik személynek okozott kárért és jogsérelemért, ideértve különösen a szerzői és szomszédos jogok jogosultjait. Amennyiben a szolgáltató tudomására jut a jogsértés, haladéktalanul eltávolítja a jogsértő tartalmat. Ismételt jogsértés esetén az eladó regisztrációját törli a szolgáltató.

A felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatok megadására. A felhasználó köteles aktualizálni a regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. A regisztrált felhasználó felelős azért, hogy a termékre vonatkozó adatok és információk a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok valótlan információkat is tartalmaznak, a Szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférését korlátozni, illetve megszüntetni.

A jogosultsági szintekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi tájékoztatót.

4. Az ajánlatkérés (továbbiakban aukció) indításának módja

Az ajánlatkérő az általa feltöltött, termék ellenértékeként kizárólag

 • a megjelölt villámárat vagy
 • ha villámárat nem határozott meg, akkor a legmagasabb licit értékét, amely elérte, vagy meghaladta a minimál árat
 • vagy amennyiben minimálár nincs megjelölve, úgy az ár megszabásánál a legmagasabb érvényes licit összegét kérheti el a vevőtől.

Amennyiben az értékesítés fix áras, úgy a termék árának a megjelölt fix árra érkező érvényes ajánlat tekinthető. Ebben az esetben az első érvényes ajánlattevő ajánlatát fogadja el a rendszer.

villám ár = Az ajánlatkérő által meghatározott olyan ár, amelyre történő ajánlatadással a licit lezárul. Az ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejön az adásvételi szerződés.

minimál ár = Az ajánlatkérő által meghatározott minimum összeg. Ezen összeget el nem érő ajánlat érvénytelen.

fix ár = Az ajánlatkérő által meghatározott olyan összeg, a termék ára. Ez esetben sem kikiáltási ár, sem minimálár nincs.

A honlapon az ajánlatkérő bruttó árat köteles feltüntetni.

5. Az aukció

1. Az eladó ajánlatkérésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 211-215§ az irányadó. Az eladó és a vevő között a szerződés akkor jön létre, ha az ajánlattételre nyitva álló határidő lejárt és az ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban szereplő villámárnak, fix árnak, vagy a legmagasabb ajánlati árnak. A szerződés létrejöttének helye az ajánlattevő lakóhelye.

Tekintettel arra, hogy távollévők közötti ajánlattevésnek és szerződésnek minősül a honlap szolgáltatása, ezért a licitálás gomb megnyomásával az ajánlatkérő azonnal tudomást szerez az ajánlatról, ezért az ajánlati nyilatkozat visszavonására csak akkor van lehetőség, ha az ajánlatkérő vagy az ajánlattevő e-mailben nyilatkozik a Szolgáltatónak a visszavonásról. A visszavonás elállásnak minősül, ha lezárt tranzakciót követően történik. Az e-mailt követően a felhasználó postai úton is köteles a visszavonást, illetve az elállást a Szolgáltató felé jelezni.

2. Harmadik személy javára szóló jótékonysági árverést kizárólag a Szolgáltató engedélyével, külön megállapodás alapján lehet indítani.

3. Nem indítható olyan aukció, amelynél a vételárat további költségek terhelik. (pl. hitel, tartozás, fel nem sorolt tartozékok költségei, stb.)

4. A termék feltöltése során a termékhez nem kapcsolódó keresőszavakat, információkat, hirdetéseket tilos megjeleníteni. A termék feltöltésekor a termék állapotáról, a lényeges tulajdonságairól pontos és hiteles információt kell adni. Az azonos termékre vonatkozó egyidejű aukciókat, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző aukciókat a Szolgáltató eltávolítja, a termék nem megfelelő kategóriájában aukciót indító, keresőszavakat megjelentető vagy azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó jogosultságait megszünteti a Szolgáltató külön indokolás nélkül törli a rendszerből.

5. Tilos bárkinek a saját maga által indított aukcióra licitálni, akár megbízottja, akár más közreműködője segítségével az ajánlati árat manipulálnia. Az ilyen magatartás a jelen Felhasználási Feltéteket súlyosan sérti. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut az ilyen magatartás a felhasználót azonnali hatállyal törli a rendszerből.

6. Az ajánlati idő lejártát követően az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az adásvételi szerződés létrejön. Az eladó köteles a terméket átadni, a vevő pedig köteles az általa meghatározott ajánlati áron a terméket megvenni. Az eladó az átadás-átvételt követően köteles a szolgáltatási jutalékot megfizetni. Erről lásd a 7. pontban foglaltakat.

7. Az eladó és a vevő öt naptári napon belül köteles felvenni a kapcsolatot egymással. A kapcsolatfelvétel érdekében a Szolgáltató a feleknek megküldi a másik fél elérhetőségi adatait: nevét, e-mail címét, telefonszámát. (Erre vonatkozóan lásd az Adatvédelmi tájékoztatót)

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy regisztrációt, illetve megrendelést külön indokolás nélkül visszautasítson.

6. Az aukció menete

1. Belépés

2. Az eladni kívánt terméknek a megfelelő kategóriába történő feltöltése, az ár (villámár, minimum ár és fix ár a felhasználó döntésétől függően) és az ajánlattevésre nyitva álló határidő meghatározása és a termékleírás.

3. Amennyiben valaki érvényes ajánlatot tesz a termékre (legmagasabb ajánlati árat kínálja és legalább a kezdőárat elérni és az ajánlattételre nyitva álló határidő lejár, vagy a villámárat eléri, akkor az aukció lezárásra került vagy a fix árra vonatkozó ajánlatot tesz.) Ezzel a felek között az adásvételi szerződés létrejön, az eladó köteles eladni, a vevő pedig köteles megvenni az azt a terméket és olyan áron, amihez ajánlata köti.

4. A Szolgáltató az eredményes aukciót követő 5 napon belül értesíti a feleket, megadva a másik fél nevét, e-mail címét és telefonszámát azért, hogy a felek fel tudják venni egymással a kapcsolatot.

5. A felhasználó köteles a személyes menüben található visszajelzési panelt, a licit lezárását követően kitöltenie 15 napon belül, amelyben a Szolgáltató számára az adásvétel létrejöttéről nyilatkozik. A kitöltendő visszajelzési panel az alábbi minősítéseket tartalmazza:

 • A partner inkorrekt, messzire kerüljék el!
 • A partner nem megbízható, az üzlet nehezen valósult meg.
 • A partner nem volt túlságosan segítőkész, de az üzlet megvalósult
 • A partner segítőkész, az üzlet könnyedén megvalósult
 • Az igazi üzleti partner. Korrekt, segítőkész, figyelmes.

6. A szolgáltató az eladó adatlapján feltünteti a közvetítői jutalék díját, amennyiben eléri az 1000 Ft (nettó) összeget, akkor a fizetésre felszólítja az eladót. (Erről lásd a 7. pontot)

7. A Szolgáltató számlát állít ki a közvetítői jutalékról, amit a vevő köteles megfizetni.

7. A jutalék díja és fizetésének módja

5.000 Ft alatt7% (min. 50 Ft, max. 350 Ft.)
5.000 és 10.000 Ft. között350 Ft + az 5.000 Ft. feletti rész 6%-a (max. 650 Ft.)
10.000 és 20.000 Ft. között650 Ft + a 10.000 Ft. feletti rész 5%a (max. 1.150 Ft.)
20.000 és 50.000 Ft. között1.150 Ft.+a 20.000 Ft. feletti rész 4%a (max. 3.350 Ft.)
50.000 és 100.000 Ft. között3.350 Ft.+az 50.000 Ft. feletti rész 3%-a (max. 4.850 Ft.)
100.000 Ft. felett4.850 forint+ a 100.000 Ft. feletti rész 2 %-a.

A táblázatban nettó összegek kerültek feltüntetésre!

A Szolgáltató lehetőséget ad az egyes termék hirdetések kiemelésére, megkülönböztetésére is, melynek díjszabása a következő:

Termékkiemelési díjtáblázat

Oldal elejére rendezés150 Ft/nap.
Színes háttér+keret300 ft/egy hétre
Színes háttér+keret500ft/két hétre
10 perces termékhosszabbítás100 Ft

A táblázatban nettó összegek kerültek feltüntetésre!

A díjtáblázat módosítása a jelen Felhasználási Feltételek módosításának minősül.

A közvetítői jutalékot a Szolgáltatónak az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett (OTP) 11714006-20439415 számlaszámra kell megküldeni. Díjvisszatérítésnek helye nincs.

A Szolgáltató az eladó és a vevő visszajelzése alapján, a közvetítői jutalékot minden hónap utolsó napján összesíti, illetve számlázza. Amennyiben az eladó az üzlet sikertelenségét, a licit lezárását követő 15 naptári napon belül nem jelzi a Szolgáltató felé, akkor a vevő visszajelzése az irányadó. Amennyiben a vevő az adásvétel megtörténtéről nyilatkozik, a Szolgáltató a közvetítői jutalékot az eladó felé kiszámlázza. Amennyiben a sikeres üzlet létrejöttéről vevő jelzést küld, illetve azt hitelt érdemlően egyik fél sem cáfolja, úgy az eladó köteles jutalékot fizetni. Amennyiben az adásvétel létrejöttéről a licit lezárását követő 15 napon belül sem eladó, sem vevő nem ad negatív vagy pozitív visszajelzést, úgy a Szolgáltató az adásvételt vélelmezi és a közvetítői jutalékot eladó felé kiszámlázza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az eladói oldalról sikertelen üzletről érkező jelentés valódiságát ellenőrizze, és az ellen kifogással éljen.

A Szolgáltató folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A számla és a részletes elszámolás kiküldésére akkor kerül sor, ha az összegyűlt számlázandó közvetítői jutalék összege adott felhasználó esetében eléri a minimum 1.200 Ft (bruttó) összeget.

A közvetítői jutalék számlázásakor a Szolgáltató a felhasználó e-mail címére egy linket küld, hogy a felhasználó a részletes számítást megismerhesse, amely tartalmazza a kiszámlázott tételek listáját és az ezekhez tartozó jutalékösszeget.

A közvetítői jutalékot banki átutalással, vagy postai úton történő befizetéssel fizeti meg az eladó választása szerint. A fizetési határidő 8 nap, amely az e-mail értesítés elküldésétől számítódik.

Amennyiben a felhasználó a díjat határidőn belül nem fizeti meg, akkor a Szolgáltató e-mailben fizetési felszólítást küld. Amennyiben a fizetési felszólításban található újabb fizetési határidőig sem fizeti meg a felhasználó a jutalékot, akkor a Szolgáltató újabb fizetési felszólítást küld. A megismételt fizetési felszólításban szereplő határidő lejártát követő napon a Szolgáltató átadja a vele szerződéses jogviszonyban álló követelésbehajtónak a felhasználó elérhetőségi adatait. (Erre vonatkozóan lásd az Adatvédelmi tájékoztatóban fogalaltakat) A követelésbehajtás költségei a felhasználót terhelik. Amennyiben a követelésbehajtás eredménytelen, úgy követelését a Szolgáltató az illetékes bíróság által kibocsátott fizetési meghagyással, illetve polgári peres úton érvényesíti.

8. A felhasználók jogai és kötelezettségei

A felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kötelezi magát, hogy kizárólag a Felhasználási Feltételek szerint használja a honlapot. Az ettől eltérő használat polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

A felhasználó nem használhatja más azonosítóját, jelszavát. A felhasználó teljes körű felelősség terheli az azonosító és jelszó párossal történő megrendeléssel és a honlapon történő tevékenységgel kapcsolatban. A felhasználó köteles haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót telefonon vagy az info@szolati.hu e-mail címen, amennyiben tudomására jut, hogy adatait jogosulatlanul használják. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a felhasználóknak az azonosító és a jelszó illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A felhasználó köteles valós adatokat megadni, mind személyes adatai, mind az eladásra kínált termék, mind a vele jogviszonyban álló fél minősítése vonatkozásában.

A honlapon kizárólag zenére, illetve zenei kapcsolódású termékekre (dolgokra és jogokra) vonatkozóan lehet aukciót indítani. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a termék semmilyen formában nem felel meg az oldal specifikációjának külön figyelmeztetés nélkül törli az aukciót az oldalról. Tilos harmadik személy tulajdonában álló dolgot, lopott termékeket, hamisítványt, szerzői jog megsértésére alkalmas terméket eladásra felkínálni. Tilos személyhez fűződő jogot sértő terméket megjeleníteni, mások nyugalmának ill. érzelmeinek megzavarására alkalmas tárgyakkal kereskedni. Csak olyan termék kínálható, amely jogszerzését harmadik személy joga nem korlátozza.

Tilos a közvetlen kapcsolatfelvételre buzdító saját e-mail cím, telefonszám, elérhetőség, weboldal linkjének vagy annak nevét közölni, tilos harmadik személy elérhetőségét és személyes adatait közzétenni. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az ilyen magatartás polgári, illetve büntetőjogi felelősséget keletkeztethet.

A felhasználók jogosultak egymás szolgáltatását, termékét, közreműködését, stb. pontozással minősíteni. A felhasználói visszajelzésért a Szoláti Kft. semminemű felelősséget nem vállal. Nem jelenti a személyiségi jogok sérelmét más felhasználó által adott alacsony pontszám. A Szoláti Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a pontozást törölje.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató honlapját szerzői jog védi, mind műszaki, mind grafikai megjelenését illetően. A felhasználó köteles rendeltetésszerűen használni a honlapot.

9. Műszaki feltételek

A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy a felek közötti adásvétel létrejöttét segítse, az ajánlattétel során az eszköz működése ne változzon. A honlap használatához szükséges technikai paraméterek:

 • Bármely 2008. szeptember 1-én kereskedelmi fogalomban lévő operációs rendszerrel használható : Ajánlott operációs rendszer Microsoft Windows Xp.
 • Bármely olyan böngészővel használható, amely alkalmas javascript és flash futtatássára. Ajánlott böngésző Mozilla Firefox 2, 3.
 • A rendszer megfelelő működéséhez szélessávú kapcsolat ajánlott, 512 kbit/sec fölötti sávszélességgel.
 • A kijelző ajánlott felbontása minimum 1024 x 768 pixel, színmélység minimum 16bit.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy abban az esetben, ha a felhasználó gépe, sávszélessége, szoftvereinek hiányossága miatt az ajánlata nem jelenik meg a honlapon, azért kizárólag a felhasználó a felelős. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató kizár minden felelősséget a szolgáltatás megtekintésével és használatával összefüggésben felmerülő kár miatt.

10. A szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése, megszüntetése

A Szolgáltató minden értesítés nélkül jogosult megszüntetni a felhasználók regisztrált státuszát, amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során szerzői jogot sért vagy egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetik, illetve a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít.

A regisztrált státusz megszűnését vonja maga után különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

 1. A honlap technikai rombolása;
 2. Olyan termék eladásra kínálása, amelynek jogaival a felhasználó nem rendelkezik.
 3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;
 4. A rendszer technikai védelmének kijátszása.

Tilos, ezért a Szolgáltató bármikor törölheti azt az ajánlattételi felhívást, amely:

 1. linket biztosít más oldalakhoz, képekhez.
 2. a jóízlést sérti közönséges nyelvezetével vagy bármely más módon megbotránkozást kelthet másokban.
 3. a termék eladása, birtoklása jogellenes.
 4. a Szolgáltatóval vagy harmadik személlyel kapcsolatos üzleti titkot tartalmaz, jóhírnevet, személyiségi jogot sért.
 5. tartalmazza a más felhasználók személyes adatát, vagy saját adatok vonatkozásában közvetlen kapcsolatfelvételre buzdít.

Amennyiben a regisztrált státusz vagy az aukció megszüntetésével kapcsolatban kérdése van, írjon e-mailt az info@szolati.hu e-mail címre.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor indokolás nélkül megszüntetni illetve felfüggeszteni.

A Szolgáltató jogosult a honlap szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre, vagy véglegesen indokolás és külön tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételeket nem tartják be.

A Szolgáltató jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a karbantartásról legalább 1 héttel előre a honlapon közzététel formájában értesítse a felhasználókat és hogy a karbantartást éjszaka végezze és a lehető leghamarabb befejezze. A szolgáltatás szüneteltetéséből eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap üzemeltetése egyes esetekben a Szolgáltatónak nem felróható módon megszakadhat. A Szolgáltató mindent megtesz a hiba elhárítása érdekében.

Ha technikai problémát észlel, kérjük az info@szolati.hu e-mail címen jelezze.

11. Szerzői jogok

A honlap - ideértve különösen a működésének alapjául szolgáló szoftvert, a honlap grafikai elemeit, struktúráját, működését biztosító adatbázisát, tartalmát, hírlevelet, stb. - szerzői jogvédelem alatt áll.

A szerzői jog által védett művek – a honlap rendeltetésszerű használatán kívüli - felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy nem szerez jogosultságot a tartalom letöltésére, többszörözésére és biztonsági másolat készítésére. A harmadik személyek, különösen az eladók által eladásra kínált dolog jogtisztaságáért az eladó felel. A Szolgáltató nem tudja ellenőrizni az eladásra kínált termék eredetiségét, jogtisztaságát, állapotát. Az eladó és a vevő egymás között kötelesek az esetleges hibás teljesítésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket érvényesíteni. Amennyiben hibás teljesítést észlel, kérjük értesítse a szolgáltatót az info@szolati.hu e-mail címen. A megtévesztő, hibás áru és szolgáltatást kínáló eladót a Szolgáltató külön indokolás nélkül kizárja a rendszer használatából. Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott kárért felhasználó közvetlenül felel. A felhasználó továbbiakban nem jogosult a szolgáltatási igénybe venni.

12. Linkek és Reklámok

A honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek, egyes esetekben más tartalomszolgáltatók honlapjaira mutat. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A bannerek hirdetésnek minősülnek. A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi törvény szerint elektronikus hirdetés közzétevőjének minősül. A felhasználó bannert nem tölthet fel.

A hírlevélre történő fel-, illetve leiratkozásra vonatkozóan tekintse meg Adatvédelmi tájékoztatót.

13. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a honlapot.

A felhasználó a Szolgáltató honlapját saját felelősségére használja.

A Szolgáltató nem felel az egyes tartalmak eltávolítással okozott kárért sem a felhasználó, sem harmadik személy felé.

A Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Szolgáltató székhelyére. Panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez is fordulhat vagy bíróság előtti jogérvényesítési lehetőségével is élhet. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

14. A tartalomért való felelősség

A Szolgáltató a honlapon elhelyezett tartalmat jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni, egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolítani, amennyiben azok közzététele jogszabályba ütközik, vagy egyébként jogszerűtlen lenne a jogszerzés. A Szolgáltató a honlapon a felhasználók által közzétett tartalomért nem felel. Amennyiben tudomására jut, hogy jogsértő tartalom került fel a honlapra haladéktalanul gondoskodik annak eltávolításáról. A Szolgáltató, mint az elektronikus kereskedelmi törvényben meghatározott közvetítőszolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap és annak részelemeinek megtekintéséből származó kárért.

15. Értesítések, ügyfélszolgálat

A Szolgáltató az Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti.

Számlázási kérdésekkel a 06/70-356-43-13-as telefonszámon vagy az info@szolati.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

Technikai kérdésekkel a 06/70-356-43-13 telefonszámon vagy a info@szolati.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

Amennyiben bármilyen egyéb kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor az info@szolati.hu e-mail címre írjon levelet, illetve postai úton a székhelyre küldje azt.

16. A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

A felhasználók kötelesek az Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót (link) időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek esetén megjelenik az „új” felirat, annak hatályba lépését megelőző 30 nappal. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató az érvényes Felhasználási Feltételek elérhetőségét a honlapon folyamatosan biztosítja.

Javasoljuk, hogy a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi tájékoztatót minden belépés előtt ellenőrizze. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat.

Az Adatvédelmi tájékoztató a jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

17. Vonatkozó jogszabályok

A Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet vonatkozik.

Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó Regisztráció
 • подарки оптом, подарки опт
 • сувениры оптом, сувениры опт
 • бизнес сувениры
 • бизнес подарки
 • сувенирная продукция
 • купить футболки
 • бейсболки
 • ежедневники, ежедневник
 • подарки для женщин
 • подарки для мужчин
 • лаборатория стекла тут
 • A szerzői jogok tulajdonosa a Szoláti Kft. Minden jog fenntartva.